Skip to main content

Dekontaminační sprchy a stany

Dekontaminační sprchy

Pro ochranu HAZMAT teamů po náročném zásahu vyrábíme dekontaminační sprchy pro očistu a dekontaminaci, které jsou výsledkem společného vývoje. Vynikají svou rychlou přípravou k použití. Během několika málo minut lze připravit kompletní jednoduchou dekontaminační stanici k výstupu z nebezpečné zóny, aby byli chráněni zasahující i okolí. V portfoliu nabízíme několik velikostí a variant, specializované i univerzální sprchy.

Dekontaminační stany

Nabízíme řešení pro CBRN ohrožení v podobě nafukovacích dekontaminačních stanů potřebných při mimořádné události, kde je zasaženo více lidí – ať už profesionálních záchranářů nebo obyvatelstva. Stany jsou navrženy s oddělitelnými koridory, ve kterých lze realizovat odstrojení, samotnou dekontaminaci a finální kontrolu úspěšnosti dekontaminace spojenou s oblékáním. Samozřejmostí je i funkční systém pro snadnější dekontaminaci zraněných či nepohyblivých osob.

Speciální jednotky

Díky našemu vývojovému týmu jsme schopni připravit i speciální dekontaminační stanici nebo izolační jednotku přesně dle Vašich požadavků. Biolaboratoř, jednotku s přechodovými komorami, dekontaminační systém pro specifické ohrožení, dekontaminace osob s virulentním onemocněním umístěných v biovaku, dekontaminační systém s oddělenými místy pro personál či speciálními přechodovými komorami v případě přetlakových jednotek.

Příslušenství k dekontaminaci

Každou samostatnou dekontaminační sprchu, stan či jednotku jsme schopni dovybavit také funkčním příslušenstvím a vytvořit tak jedinečnou spolehlivou dekontaminační sestavu – nádrže na čistou a kontaminovanou vodu, rošty pro zamezení kontaktu s kontaminovanou vodou, čerpadla, přiměšovače detergentu, elektroinstalaci včetně osvětlení pro stany, prostředky pro zraněné a imobilní pacienty, dekontaminační kruh pro základní očistu apod.

Dekontaminační bazény

Dekontaminační bazény jsou prvky základního dekontaminačního vybavení chemických jednotek. Bazén lze snadno nafouknout pomocí tlakové láhve a během několika málo vteřin je připravena odolná jímací vana pro základní dekontaminaci. Odpadá tím nutnost používat dekontaminační nouzová řešení či improvizace v terénu a předurčená jednotka se může naplno věnovat zásahu.

Přejít na:

Kontakty prodej