Výstavba výzkumně vývojového centra

GUMOTEX, akciová společnost zahajuje projekt s názvem „Rozšíření výzkumně vývojového centra GUMOTEX, akciová společnost – Etapa 2_2020“ a jeho realizace je plánována až do prosince 2022. Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Cílem projektu je zajistit moderní zařízení pro vývoj nových výrobních postupů a materiálů, které umožní výrobu bez použití rozpouštědel na bázi benzinu, toluenu nebo acetonu u produktů pro gumárenský a plastikářský průmysl.

Přejít zpět na:

Tiskové zprávy

OUR DISTRIBUTOR FOR USA AND CANADA

12 Adelaide Ave Dundas,
ON L9H 4M9

HEADQUARTERS

GUMOTEX Coatings, s. r. o.

Mládežnická 3062/3a
690 02 Břeclav
Czech Republic

Follow Us —

© All rights reserved. Powered by KPA ONE.