Skip to main content

Projekt rozvoje pracovníků divize coating

GUMOTEX Coating, s.r.o. zahájil projekt s názvem „Podnikové vzdělávání ve společnosti GUMOTEX Coating. Realizace je plánována do konce roku 2021. Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí.

Hlavním cílem je zvýšení úrovně znalostí a dovedností pracovníků a zajistit tak soulad kvalifikací a kompetencí s požadavky vykonávaných pozic.

Přejít zpět na:

Tiskové zprávy