Projekt rozvoje pracovníků divize coating

GUMOTEX Coating, s.r.o. zahájil projekt s názvem „Podnikové vzdělávání ve společnosti GUMOTEX Coating. Realizace je plánována do konce roku 2021. Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí.

Hlavním cílem je zvýšení úrovně znalostí a dovedností pracovníků a zajistit tak soulad kvalifikací a kompetencí s požadavky vykonávaných pozic.

Přejít zpět na:

Tiskové zprávy

OUR DISTRIBUTOR FOR USA AND CANADA

12 Adelaide Ave Dundas,
ON L9H 4M9

HEADQUARTERS

GUMOTEX Coatings, s. r. o.

Mládežnická 3062/3a
690 02 Břeclav
Czech Republic

Follow Us —

© All rights reserved. Powered by KPA ONE.